Allah SWT pelindung manusia

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ALLAH SWT PELINDUNG MANUSIA

(An-Nas. Ayat 1-6)

1 Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

2 Raja manusia.

3 Sembahan manusia,

4 dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi,

5 yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,

6 dari (golongan) jin dan manusia.”

-aq-

114-aq-d-aq 114-

Iklan

Allah SWT pelindung dari segala kejahatan

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ALLAH SWT PELINDUNG DARI SEGALA KEJAHATAN

(Al-Falaq. Ayat 1-5)

1 Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,

2 dari kejahatan makhluk-Nya,

3 dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

4 dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,

5 dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.”

-aq 113-

113-aq-d-aq-

Tukang fitnah pasti celaka

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

TUKANG FITNAH PASTI CELAKA

(Al-Lahab. Ayat 1-5)

1 Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.

2 Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

3 Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

4 Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.

5 Yang di lehernya ada tali dari sabut.

-aq 111-

111-aq-d-aq-

Pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

PERTOLONGAN DAN KEMENANGAN DATANGNYA DARI ALLAH SWT

(An-Nasr. Ayat 1-3

1 Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.

2 Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,

3 maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat.

-aq 110-

110-aq-d

-aq-

Tidak ada toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

TIDAK ADA TOLERANSI DALAM HAL KEIMANAN DAN PERIBADATAN

(Al-Kafirun. Ayat 1-6)

1 Katakanlah, “Hai orang-orang yang kafir,

2 aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

3 Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.

4 Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.

5 Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.

6 Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.”

-aq 109-

109-aq-d-aq-